5316 معدن در کل کشور

بر اساس جدیدترین آمارگیری از معادن در حال بهره برداری، تعداد 5316 معدن با 84 هزار و 922 نفر شاغل در  سال 1391 در کشور وجود دارد.

بیشترین تعداد معادن به ترتیب در استانهای خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان غربی، اصفهان و مرکزی قرار دارند.

/ 0 نظر / 52 بازدید