کارگاههای خدمات اینترنت

بر اساس نتایج آمارگیری از کارگاههای خدمات اینترنت تعداد 1738 کافی نت در سال 1392 در سطح کشور فعال بوده اند. همچنین تعداد  1138شامل سایر کارگاههای خدمات اینترنت بودند. این کارگاهها دارای 26681 رایانه نصب شده بودند. شایان ذکر است این کارگاهها به طور متوسط روزانه تعداد 90 هزار و  153 نفر  مراجعه کننده داشته اند.

 

مشاهده چکیده نتایج

/ 0 نظر / 51 بازدید