نرم افزار پارس

پارس نرم‌افزاری است که با هدف‌های زیر طراحی شده است

  • ارائه‌ی نتایج سرشماری‌های انجام گرفته در دوره‌های پیشین (۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵) و همچنین نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به‌روشی متفاوت و با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی.
  • امکان مقایسه‌ی اقلام مختلف آماری در محدوده‌‌‌هایی جغرافیایی.
  • ایجاد سهولت در انتقال نتایج، کاربردها و مفاهیم حاصل از سرشماری‌ها برای مسئولان، متخصصان و حتی عموم مردم.
  • امکان ایجاد نقشه‌های موضوعی در نرم‌افزار

به دو نوع اطلاعات جهت ورود به نرم‌افزار نیاز است، اطلاعات توصیفی و اطلاعات مکانی. اطلاعات توصیفی شامل اطلاعات استخراج شده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ می‌باشد که فهرست این اقلام در سه سطح خانوار، مسکن و آبادی تعیین شده است. اطلاعات مکانی شامل فایل نقشه‌های شهری و آبادی بلوکه و روستایی می‌باشد.


این نرم‌افزار شامل دو بخش اطلاعات آماری و نقشه‌های رقومی با فرمت shape است. اطلاعات دوره‌های مختلف سرشماری (تا سطح آبادی) به‌صورت لایه‌های مجزا در محیط نرم‌افزار موجود هستند. اطلاعات توصیفی هر دوره‌ی سرشماری به نقشه‌ها متصل است.

برای خرید این نرم افزار به سایت پژوهشکده آمار مراجعه شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید