گزارش آماری سازمان تامین اجتماعی از حوادث ناشی از کار - 1393

در سال 1393، تعداد 18 هزار و 916 نفر بیمه شده دچار حادثه شده اند. 24 درصد افراد حادثه دیده در گروه سنی 29-25 قرار دادشته اند. اصفهان (9/2 درصد) و شهرستانهای تهران (8 درصد) بیشترین میزان حادثه را به خود اختصاص داده اند.  بیشترین نوع حادثه مربوط به «سقوط کردن، لغزیدن» و «ضرب خوردگی» بوده است.

برای ملاحظه متن کامل گزارش کلیک نمایید.

/ 0 نظر / 149 بازدید