مساحت جنگل ها و مراتع و پدیده های بیابانی در سال 1389

 پدیده‌های بیابانی عبارتند از: کویر، تپه‌های ماسه‌ای، پهنه‌های ماسه‌ای، دق‌های رسی، اراضی شور و نمک‌زار و اراضی بدون پوشش و بیرون‌زدگی ‌سنگی.

ماخذ: سالنامه آماری کشور- فصل کشاورزی. جنگلداری. شیلات

/ 0 نظر / 4 بازدید