آمد خورشید ما باز به برج حمل

استقبال از نوروز در گوشه گوشه خیابانهای شهر ها و روستا های کشور به چشم می خورد. آمار فروشندگان لوازم سفره هفت سین هم بالا رفته و ابر وباد و مه و خورشید و فلک همه درکارند تا نوروز را شادباش گویند.

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید     جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید

زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود                 شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید

آمد خورشید ما باز به برج حمل                  معطی صاحب عمل سیم شماران رسید

/ 0 نظر / 62 بازدید