مامور سرشماری

مامور سرشماری کسی است که پس از طی دوره اموزشی با نحوه آمارگیری و پرکردن فرمهای سرشماری آشنا می شود. معمولا حداقل مدرک تحصیلی برای انجام این کار دیپلم می باشد. مامور سرشماری وظیفه مهم و سنگینی در جمع اوری اطلاعات از افراد و خانوارها دارد، بنابراین باید کارش را در نهایت دقت و حوصله انجام دهد تا حدالامکان اطلاعات جمع آوری شده از کیفیت و صحت برخوار دار باشد. مامور سرشماری زمان مراجعه به در منازل باید حتما کارت شناسایی خود را ارائه دهد تا اعتماد خانوار ها جلب شده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار او قرار دهند.

مامور سرشماری

/ 0 نظر / 14 بازدید