سرشماری عشایر کوچنده کشور

ضمن انجام این کار وابستگی هر طایفه به رده‌های بالاتر و تقسیمات داخلی آن تا سطح کوچک‌ترین رده غیرموقت و به عبارت دیگر، چگونگی بستگی کوچک‌ترین رده‌ها به رده‌های بالاتر و طایفه مربوط مشخص شد. علاوه بر موارد فوق، برای هر کوچک‌ترین رده اطلاعاتی جمع آوری شد که بخشی از آن شامل نام کوچک‌ترین رده، نام سر رده و پدر او، تعداد خانوار رده، موقعیت جغرافیایی، محل استقرار ییلاقی و قشلاقی رده، تاریخ‌های حرکت از ییلاق به قشلاق و برعکس و مسیرهای کوچ می‌باشد. همچنین ضمن اجرای مرحله اول موقعیت ییلاق و قشلاق هر کوچک‌ترین رده در داخل دهستان روی نقشه‌های روستایی مشخص و مسیرکلی حرکت طایفه‌ها یا کوچک‌ترین رده‌ها ترسیم شد.
فهرست اسامی و فرمهای مشخصات کوچک‌ترین رده‌ها مبنای اجرای مرحله دوم طرح یعنی سرشماری خانوارهای عشایر کوچنده کشور در سال 1366 شد.
فهرست مزبور در جریان سرشماری سال‌های 1366 و 1377 بهنگام شد.

/ 0 نظر / 39 بازدید