طرح آمارگیری ازکارگاه های ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات

طرح آمارگیری ازکارگاه های ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آذر ماه اجرا می شود

طرح آمارگیری ازکارگاه‌های ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اول آذر ماه به مدت یک ماه اجرا می‌شود. در این طرح که با همکاری مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می‌گردد،‌ به کارگاه‌های مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف محاسبه حساب های ملی و اقماری این بخش مراجعه می شود. همچنین شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات( ICT )از جمله تعداد کاربران رایانه و اینترنت، میزان تشکیل سرمایه و تعداد کارکنان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش های مختلف اقتصادی و چند شاخص مهم دیگر برآورده می شود. در این طرح علاوه بر معاونت طرح های آماری و معاونت اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران،‌ دفتر آمارهای فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای صنعت ، معدن و زیر بنایی و همچنین دفتر حساب‌های اقتصادی این مرکز همکار ی می‌نمایند. اجرای این طرح با توجه به اهمیت رشد سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد کشور و ضرورت تهیه و تولید شاخص‌های مهم این بخش، در دستور کار مشترک مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 41 بازدید